Klynge-samarbejde skaber vækst og innovation

Danske virksomheder har i højere grad opdaget fordelene ved at samle sig i klynger, der i mange tilfælde resulterer i en øget vækst samt innovationsevne.

I Danmark ses en stigende klynge-trend, hvor virksomheder arbejder sammen i klynger, hvilket giver mange fordele for virksomhederne.

I mange tilfælde resulterer klynge-samarbejderne i en øget produktivitet, højere innovationsevne samt en øget internationalisering. Der er derfor et stort politisk fokus på emnet i Danmark.

Hvordan definerer man en klynge?

En klynge er en sammenslutning af virksomheder inden for samme eller relaterede brancher, der arbejder tæt sammen. De er ydermere tit i nærkontakt med universiteter eller andre former for uddannelsesinstitutioner. På den måde sikrer klyngerne, at de modtager den nyeste viden og information inden for deres felt.

Et traditionelt eksempel på en klynge-sammenslutning er verdens mest omtalte klynge ved navn Silicon Valley i Californien. Silicon Valley er et pragteksemplar på den værdi, som en klynge-sammenslutning kan tilføre virksomheder. Stedet betragtes herved som verdens centrum for teknologi.

I Danmark er der de seneste år kommet stort fokus på emnet, og i 2013 lavede man sågar en national handleplan for klynger, der skulle være med at sikre gode rammer for deres fremtidige udvikling. Der blev i den forbindelse oprettet en supportfunktion for klyngeorganisationer ved navn Cluster Excellence Denmark.

Klyngers tilførte værdi

Ifølge Bolette van Ingen Bro, der er direktør for Cluster Excellence Denmark, tilfører samarbejdet i klyngerne en stor værdi til virksomhederne.

”Ved at være en del af netværks- og klyngeaktiviteter får virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette mennesker. De får mulighed for at få tilført nye kompetencer og værktøjer og øger generelt set deres innovationsevne markant,” fortæller hun.

Det er desuden bevist, at virksomheder der er aktive i klynger har fire så høj sandsynlighed for at være og forblive innovative end lignede virksomheder, der ikke er aktive i en klynge, fortæller hun til Magasinet NINEtoFIVE. Det er dog ikke kun på innovations-feltet, at virksomhederne oplever positivt udbytte.

”Virksomheder, der er aktive i netværks- og klyngeaktiviteter, oplever en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder,” fortæller Bolette van Ingen Bro.

Det er ifølge hende derudover både mindre og store virksomheder, der får udbytte ud af at være en del af en klynge-sammenslutning. I hvert fald når det kommer til kompetenceudvikling samt at være innovativ.

Læs hele artiklen her: Klynger skaber vækst og innovation