Fremtiden består af aktivitetsbaserede arbejdspladser

Den helt store indretningstrend i forhold til indretning af erhvervslokaler i dag er den aktivitetsbaserede arbejdsplads. Her er det ikke blot indretningen, der har gennemgået en forandring – den fundamentale kultur i virksomheden vil ligeledes ændres i takt hermed. Medarbejderne vil i løbet af arbejdsdagen bevæge sig rundt omkring på kontoret, alt efter hvad deres behov er. Men hvordan indrettes en aktivitetsbaseret arbejdsplads helt konkret? Det kan du læse mere om her.

Aktive pladser og fokuspladser

Typisk vil en aktivitetsbaseret arbejdsplads rumme to typer af områder – de aktive pladser og fokuspladserne. Uanset om der er tale om lokaler til leje i Odense C, Aarhus eller København, vil dette også være muligt at opnå i din virksomhed. Aktivpladserne indbyder de ansatte til projektarbejde, videndeling og korte nedslag igennem arbejdsdagen f.eks. mellem de forskellige møder. Fokuspladserne inviterer i stedet medarbejderne til at fordybe sig på stillepladser uden forstyrrelse, hvor individuelt arbejde udføres fokuseret.

Skab de helt rette rammer for dialog og samtale

Udover at kreere både aktive og fokuserede pladser bør der ligeledes skabes de helt rette rammer for dialog og samtale. Telefonbokse, kupésofaer, bookbare mødelokaler og fleksrum er alt sammen geniale værktøjer, der med stor succes kan tages i brug. Her får medarbejderne mulighed for dialog og samtale til både formelle og uformelle møder. De ansatte bruger de dele af kontoret, som bedst passer til deres arbejdsbehov – og derfor er trenden anvendelig til erhvervslejemål i Odense C, Aarhus, København og alle andre steder i landet.

Ny sammenhængskraft opnås på arbejdspladsen

Med den aktivitetsbaserede arbejdsplads vil der skabes en ny sammenhængskraft. Det er klart, at hvis der er tale om butik til leje i Odense C eller lignende, så kræves en typisk butiksindretning. Men er der i stedet tale om lokaler til leje i Odense C til kontormæssigt brug, vil indretningstrenden i den grad være anvendelig.
De ansatte sættes mere fri i deres arbejde, og der tages udgangspunkt i fælles visioner og opgaver. Når de ansatte selv kan vælge deres omgivelser, udviser ledelsen respekt for den enkelte medarbejders varierende hverdag. Dette giver en fantastisk variation for de ansatte, hvilket også er en stor fordel.