Flere og flere virksomheder ønsker kontor i Odense

Det er blevet mere populært end nogensinde før at have kontor i en af de større danske byer. Flere og flere virksomheder centraliseres i og omkring de større byer i Danmark. Særligt på Fyn søger et større antal af virksomheder mod Odense i langt højere grad end tidligere. Et kontor i Odense er nemlig mere populært end nogensinde før. Men hvad skyldes denne centralisering og interesse for at drive virksomhed nær de større byområder egentlig?

Kvalificeret arbejdskraft i Odense

Rigtig mange unge vælger at flytte mod de større byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg, når de skal i gang med at studere. Dette skyldes i høj grad det store udbud af videregående uddannelser, der forefindes i de større danske byer. Der er således et langt større udbud og et bedre studiemiljø i de store byer sammenlignet med mange mindre danske byer. Denne tendens og centralisering mod de større danske byer har dog medført, at disse byer sidder på langt de fleste ny- og højtuddannede.

De fleste virksomheder ønsker naturligvis at have de bedste og dygtigste ansatte. Det er derfor helt naturligt, at mange virksomheder rent geografisk søger derhen, hvor de kan få de dygtigste ansatte. Flere og flere virksomheder søger derfor erhvervslokaler i de større byer, da det særligt er i disse byer, det er let at finde kvalificeret arbejdskraft. Der ses derfor en forhøjet efterspørgsel på kontor- og erhvervslokaler i og omkring Odense. Mange fynske virksomheder ønsker netop at placere sig så strategisk og centralt som overhovedet muligt.

Virksomheder lejer kontorlokaler frem for at eje

Det er dog ikke alene søgen efter et højtuddannet personale, der tiltrækker virksomheder til Odense. Flere og flere virksomheder ønsker nemlig derudover at leje frem for at eje kontorer og erhvervslokaler. Årsagen til denne udvikling grunder blandt andet i det stigende krav til virksomheders omstillingsparathed og fleksibilitet. Omlægninger og omstruktureringer er ikke længere en sjælenhed i det danske erhvervsliv, hvorfor mange virksomheder ikke ønsker at binde sig til faste erhvervsejendomme. I stedet ønsker flere og flere virksomheder at leje kontorer og erhvervslokaler for begrænsede perioder af gangen, da dette giver mere fleksibilitet og færre risikable økonomiske omkostninger.

I takt med at flere virksomheder ønsker at leje kontorlokaler frem for at købe, er det tydeligt, at virksomheder også må søge derhen, hvor der forefindes det største udbud. Udbuddet af erhvervslokaler, der er til leje, er væsentligt større i og omkring de større danske byer. I Odense udbydes langt flere kontorer og erhvervslokaler i forhold til resten af Fyn. Mange virksomheder har således bedre forudsætninger for at finde gode erhvervslokaler og kontorer til leje i Odense, da udbuddet simpelthen er større.