FAB får tildelt Odense bæredygtighedspris

FAB, Fyns Almennyttige Boligselskab har fået overrakt Odenses Bæredygtighedspris 2015. Formanden Bent Bøllingtoft tog imod prisen i en fyldt festsal på Odenses Rådhus, og prisen blev tildelt FAB for deres totalrenovering af 1200 boliger beliggende i Korsløkken.

Begrundelsen bag til den tildelte pris lå i, at renoveringen på en unik måde kombinerede miljøtiltag, sociale indsatser, beboerinvolvering, jobskabelse samt et godt arbejdsmiljø.

Totalrenovationen af boligerne havde til formål at fremtidssikre boligkvarteret, og derfor blev boligerne efterisoleret med energimærket vinduer og solfangere m.m. Der blev desuden udarbejdet løsninger med den lokale nedsivning af regnvand, der skal være med til at forbedre dyre- og plantelivet i boligområdet. På byggepladsen er der desuden arbejdet med at begrænse mængden af affald ved at skaffe sig af med kemikalier på en hensigtsmæssig måde. Der er derudover arbejdet efter at skabe et godt arbejdsmiljø på byggepladsen ved at begrænse mængden af støv og støj.

Læs mere: KAB får Odense bæredygtighedspris for renovering af 1200 boliger