Få succes med din virksomhed: Hav fokus på trivslen

Danske virksomheder er efterhånden blevet mere og mere opmærksomme på deres medarbejderes trivsel. Det skyldes naturligvis, at man har kunne se en forbedring af arbejdskvaliteten og motivationen hos de virksomheder, der har haft fokus på netop dette. Herunder kan du læse mere om de tiltag, man kan lave for at sikre bedre trivsel for alle parterne på en arbejdsplads.

Tal succeserne op

Sørg først og fremmest for, at der generelt er en god stemning på arbejdspladsen – også i travle og hektiske perioder. Husk at tale succeserne op – også de helt små af slagsen. Det sikrer en fællesskabsfølelse såvel som stolthed og glæde blandt medarbejderne. Her kan det blive relevant at indføre forskellige bonusordninger for de medarbejdere, der har klaret sig ekstra godt i en periode. Dog kan det have lige så stor, eller endda større, effekt med en anerkendende og rosende bemærkning. Her er det ikke kun ledelsen, der kan skabe en bedre stemning. Kollegerne kan nemlig i lige så høj grad rose hinanden og fortælle hinanden om, hvornår det går ekstra godt. Det kan være i form af små bemærkninger, en highfive eller en rosende besked online. Det kan være en god ide at spørge sine medarbejdere om, hvad der særligt motiverer dem og giver dem større glæde ved at arbejde i virksomheden.

En varierende arbejdsdag

Anerkendende bemærkninger behøver ikke nødvendigvis komme fra direkte fra ledelse – de kan også forekomme indirekte. Undersøgelser har vist, at mange medarbejdere i høj grad motiveres af de arbejdsopgaver, de har. Som arbejdsgiver er det meget vigtigt at sørge for, at medarbejderne forstår de forskellige dele af virksomheden, de er ansat i, såvel som hele virksomhedens struktur. En helt klar rollefordeling er nødvendig, for at den enkelte medarbejder forstår sin rolle i strukturen. Det giver ansatte en værdifølelse, der er helt central for det engagement, de kommer med. Sidder medarbejdere ofte med de samme arbejdsopgaver dag ud og dag ind, uden der synes at være en naturlig udvikling, er der endvidere en risiko for, at de langsomt mister arbejdsglæden. For rigtig mange mennesker er en af de vigtigste faktorer for et godt arbejdsliv en spændende og varieret hverdag.