Det moderne kontor kræver indeklima-boost

Kontorlandskaber i store, åbne lokaler er trendy, men storrumskontorer med store glasfacader kan i mange tilfælde medvirke indeklima-problematikker

Et problematisk indeklima er ikke et nyt fænomen. Mange kan nikke genkendende til irritation over dårlig akustik, der typisk medfører meget larm eller fornemmelsen af, at der virker indelukket i et lokale.

I forlængelse af at rigtig mange nyopførte bygninger, der huser kontorer, er konstrueret med store mængder glas, er der også opstået problemer med at kontrollere temperaturen. Det skyldes, at glasfacaderne fungerer på samme måde som i et drivhus.

Den rette temperatur medfører dygtigere medarbejdere

Udsving i temperaturen er et af de største problemer på arbejdspladser, der er indrettet som storrumskontorer. Det fortæller Peter Aufeldt, afdelingschef i rådgivningsfirmaet Orbicons arbejdsmiljøafdeling. Han tilføjer, at mennesker er forskellige, men at den ideelle temperatur for langt de fleste kontoransatte ligger på omkring 21 til 23 grader. Dette er dog ikke altid lige nemt at ramme.

”Hvordan det opnås, afgøres individuelt i hver enkelt sag. Det kan være solafskærmning, ventilering eller nogle gange køling.”

Forskere fra Cornelle University i New York har påvist, at en forkert temperatur på kontoret får medarbejdere til at præstere dårligere og helt konkret begår de flere fejl, end hvis temperaturen er tilpasset.

Dyrt at spare

”Energi” er en stor udgiftspost for de fleste virksomheder, men ifølge Peter Aufeldt skal man være påpasselig med at spare for meget.

”Serviceaftalen på ventilationsanlægget kan i visse virksomheder være blevet opsagt for at spare penge, og arbejdet er så overladt til virksomhedens eget tekniske personale, der måske ikke har indsigt, tid eller lyst til at få ansvaret. I disse tilfælde bliver anlægget forsømt, og dets effektivitet ændres med tiden,” fortæller Peter Aufeldt.

Fremtiden ser dog lys ud, når det gælder indeklima. Seneste skud på stammen hedder ”personligt mikroklima”. Peter Aufeldt forklarer, at der bliver arbejdet på at udvikle et armatur, der kan give den enkelte medarbejder mulighed for at styre arbejdsklimaet, så det bliver reguleret individuelt.

Læs mere om indeklima: Moderne glasfacader og storrumskontorer kræver indeklima-boost