Det er blevet mere attraktivt at drive virksomhed i Odense

Historisk set har danske byer været gode til at drive forretninger, og det er da også noget, som går helt tilbage fra den kolonialske tid; dengang hvor hærvejen og handelsstæder dominerede måde at drive forretning på. I løbet af de sidste mange år har tingene dog ændret sig, og fokus har i højere grad været rettet mod København, som har været hjem for mange store koncerners og virksomheders hovedsæder. Det har været attraktivt for erhvervstoppen at befinde sig i København, men tiderne skifter, og flere og flere rykker vestpå, i jagten på at finde det rette hjem for virksomheden. Det er der flere årsager til, blandt andet at infrastrukturen er forbedret markant, men også fordi væksten så småt er i gang igen, hvilket betyder, at der bygges nye og flotte kontorer, især i Aarhus og Odense.

De seneste par år er der kommet stor fokus på Århus, og alt hvad byen kan. Dette fokus er da også helt retfærdig og forståeligt, for det går godt i byen. Men faktisk er det måske gået manges næse forbi, at Odense også i høj grad er hoppet med på vognen, i kampen om at tilbyde attraktive kontormiljøer til danske større eller mindre virksomheder. Byen har meget at byde på, heriblandt et større antal studerende, flotte nye kontormiljøer samt plads til at bygge nyt.

Odense bliver mere attraktiv på flere parametre

Ét af parametrene, som Odense er blevet mere attraktiv på, er det øgede fokus og den øgede talentmasse, som Syddansk Universitet (SDU) er blevet i stand til at appellere til og i sidste ende rekruttere. For talentmassen vokser på SDU, og det er noget, som rigtig mange virksomheder vægter højt, når de skal vurdere, hvor deres kontorer skal ligge. Kløgtige studerende kan nemlig opfylde mange roller, og især hos mindre virksomheder er der mange populære stillinger, som på den ene side gavner den studerende, men som på den anden side gør, at virksomheden kan udfylde en måske lidt aparte rolle. En rolle, der ikke er en fast ansættelse til.

Dernæst er Odense også attraktivt vurderet på beliggenheden. Godt nok er der direkte færgeforbindelser mellem Sjælland og Jylland, men man skal aldrig undervurdere infrastrukturen, og det faktum at Odense har relativ kort afstand til det meste af landet.

Til sidst har et øget fokus fra Odense Bys side også været med til at gøre det mere attraktivt at etablere et kontor der. For byen er mindre kompakt end København og Århus, hvilket bringer flere fordele med sig. Først og fremmest er der mere plads til, at man kan bygge nyt og flot hovedsæde. Dernæst er der flere projekter, eksempelvis omkring Odense Havn, som bliver til kontorer, og som har billig husleje, især holdt op imod København.